Glas is mijn passie, maar niet de enige. Als glazenier beheers in  de technieken zoals brandschilderen, glas in lood, glasfusen, maar gebruik ze vooral als uitdrukkingsmiddel, als beeldend materiaal. Het beeldend vermogen van het kunstwerk staat voor mij voorop.. Glas is voor mij een medium net zoals voor de schilder de verf is, en voor de tekenaar zijn pennetje en zijn inkt.

Vaak laat ik me leiden door het toeval, een mooie kleur, een prachtige vorm, vanuit daar gaat mij verbeelding aan het werk. Gevonden voorwerpen, waardeloos materiaal, combineren met glas, toepassingen bedenken, dan ben ik op mijn sterkst. Nieuwe invalshoeken....er is zoveel te creeeren...

 

 

Lang Burkapaneel, gebrandschilderd glas-in-lood, 2008

English:

Glass is my passion, but not the only one. As a glazier in management techniques such as stained glass, stained glass, glasfusen, but use them primarily as a means of expression, as visual material. The expressive power of the work is ahead for me .. Glass is a medium for me as for the painter, the paint and the artist his pen and ink.

I often let myself be led by chance, a beautiful color, a beautiful shape, from there goes my imagination to work. Found objects, worthless material, combined with glass, think of applications, I am at my strongest. New approaches .... there is so much to create ...Burka long panel, stained glass leaded, 2008

 

.