Geboren 13 juni 1956 te Utrecht.

Wonend en werkend in Harmelen

Lid CBK-Utrecht

Autodidakt                                                                                                               

 

 

Enkele opdrachten en exposities:

2016 Feest van de Geest, Lutherse Kerk te Woerden

2015   Expositie De Groninger Kroon, Groningen.

2015   Realisatie oorlogsmonument voor Cor van Bemmel

2012  Jeroen Bosch Museum, Den Bosch

 

Werken aangekocht door:

Bedrijven/instellingen:

 

2015  Werkgroep Cor van Bemmel, ontwerp en realisatie oorlogsmonument

2013  Glasobjecten Ontmoetingskerk Oudewater

2011: Zuwe Zorg, glasobject

2006/2007   Fa. Siegert. Harmelen 5 ramen t.b.v. vergaderzaal

2006  Stichting Meisjesstad, Utrecht. 1 raam t.b.v. stiltecentrum

2003-2005  I.L.C. taleninstituut. serie glasobjekten als

                     relatiegeschenk.

2001  Johannes Hospitium 3 ramen voor bezinningsruimte.

 

Overheid:

2005  Gemeente Woerden. Oorlogsmonument

2015  Gemeente Woerden, Oorlogsmonument

English:

Born June 13, 1956 in Utrecht.

Living and working in Harmelen

Member CBK Utrecht

Autodidakt

 Some missions and exhibitions:

2016 Feast of the Spirit Lutheran Church in Woerden

2015 Exhibition The Crown Groningen, Groningen.

2015 Realisation war memorial for Cor van Bemmel

2012 Jeroen Bosch Museum, Den Bosch


Works purchased by:

Companies / institutions:


2015 Working Group Cor van Bemmel, design and realization war memorial

2013 Glass Objects Ontmoetingskerk Oudewater

2011: Zuwe Care, glass object

2006/2007 Fa. Siegert. Harmelen 5 windows receivers for meeting

2006 Foundation Girls Town, Utrecht. 1 window receivers for meditation center

2003-2005 I.L.C. language institute. series as glassobjets gift.

2001 John Hospice three windows for reflection space.


government:

2005 Municipality Woerden. war Memorial

2015 Municipality Woerden, War Memorial